برگزاری مجامع ایران و آفریقا دور دوم

نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ ساعت  ۱۴:۰۰ و ۱۵:۳۰ با دستور جلسات ذیل در سالن بزرگ جلسه طبقه ششم، برگزار می گردد.

دستور جلسه عادی سالیانه:
•    استماع و بررسی گزارش هیات مدیره
•    گزارش بازرس قانونی
•    انتخاب یک عضو هیئت مدیره
•    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
•    بررسی صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۷ توسط خزانه دار
•     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است.

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
•    تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت و تغییر نام

فهرست