برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را به شماره نمابر ۸۸۸۲۵۱۱۱ ارسال فرمایند؛

مدارک مورد نیاز:

-۱کارت بازرگانی یا عضویت معتبر
-۲فیش واریزی به شماره حساب ۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵ با شناسه واریز۹۹۰۰۰۸۰۲۴۱۷۳ جام بانک ملت به نام اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– ۳ارایه یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور کویت (شامل اظهارنامه‌ گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور کویت، مستندات ثبت شرکت در کشور کویت و یا سوابق مشارکت در مناقصه ها در کشور کویت هر کدام از اتاق های سراسر کشور می توانند یک نفر را در مورد اتاق های مرزی دو نفر بدون نیاز به ارایه مدارک مثبته، جهت عضویت در اتاق مشترک معرفی نمایند
-۴مبلغ فیش واریزی: در مورد اعضاء جدید: ۸۰۰،۰۰۰ تومان بابت ورودیه و عضویت سالانه، در مورد اعضاء موسس ۳۰۰،۰۰۰  تومان بابت تمدید عضویت
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۸۵۷۳۲۳۸۸ تماس حاصل فرمایند.

 

فهرست