برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده مشترک ایران و افغانستان

براساس اعلام معاونت محترم امور بین الملل اتاق ایران،مجامع عمومی و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ساعت ۱۴ روز چهارشنبه برابر با ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگرار خواهد شد.

فهرست