کمیسیون علوم و تحقیقات

برگزاری هفتمین نشست کمیسیون اقتصاد دارو اتاق بازرگانی البرز

هفتمین نشست کمیسیون اقتصاد  دارو و سلامت با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، بررسی موانع و مشکلات  شرکت های داروسازی در  حوزه  واردات …

تهاتر صادرات در مقابل واردات را در دستور کار قرار دهید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  البرز به وزارت امورخارجه توصیه کرد، ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارتخانه های ایران درکشورهای  مختلف بحث تهاتر صادرات کالا در مقابل واردات را…

برگزاری انتخابات نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دارو سلامت اتاق بازرگانی البرز

انتخابات نائب رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت  با حضور رئیس اتاق اتاق بازرگانی  و اعضای این کمیسیون تشکیل شد به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست…
فهرست