کمیسیون سرمایه گذاری

در نشست کمیسیون سرمایه‌گذار‌ی اتاق بازرگانی البرز مطرح شد: لزوم تشکیل کمیته ساخت و سازها‌ی ساختمانی در کرج

در نشست کمیسیون سرمایه‌گذار‌ی اتاق بازرگانی البرز بر لزوم تشکیل کمیته ساخت و سازها‌ی ساختمانی در ذیل فعالیت های این کمیسیون تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،…

پایداری شبکه برق استان البرز با احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک محقق می‌شود

عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از ساخت نیروگاه‌های مقیاس کوچک گفت: پایداری شبکه برق استان البرز با احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک محقق…

نهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد

  دیدار نوروزی با اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز در سال جدید برگزارشد. بررسی همیاری و مشارکت در اپلیکیشن هسام…

برگزاری ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی البرز

ششمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری ( پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز  با حضور اکثریت اعضا تشکیل  شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،  هم اندیشی…
فهرست