بازرگانان گرامی با ورود و تکمیل فرم ها در سامانه کارت هوشمند بازرگانی می توانید فرم های گواهی عدم سوء پیشینه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است که جهت ثبت اطلاعات در این سامانه داشتن کد اقتصادی الزامی میباشد.

عضو محترم حقیقی / حقوقی اتاق بازرگانی البرز
   احتراماً، به اطلاع می رساند پس از آماده شدن کلیه مدارک توسط متقاضی ظرف چهار روز کاری مدارک تائید و اطلاعات در سامانه درج خواهد شد. هم چنین اعتبار کارت بازرگانی متقاضی از طریق سامانه به تمامی گمرکات، مبادی ورودی و سایر سازمان ها و ارگان های ذیربط اعلام و دارنده کارت قادر به انجام کلیه امور خود خواهد بود.

دریافت فایل  pdf مدارک مورد نیاز


مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي:

۱٫ دو صفحه فرم كارت بازرگاني  (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”) ضمناً براي تمديد كارت بازرگاني نيازي به گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي نيست.

۲٫ ارائه اصل كارت بازرگاني.

۳٫ در صورت پرشدن صفحات كارت بازرگاني ارائه دو قطعه عكس ۴×۶ الزامي است.

۴٫ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبني بر بلامانع بودن تمدید كارت بازرگانيدر سال جاري (به آدرس مندرج كارت بازرگاني) به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال ۷۹ به بعد

(پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی از سامانه www.tax.gov.ir )، لازم بذکر است برای ارسال استعلام بصورت الکترونیکی در زمان ثبت نام گزینه ” اتحادیه : بازرگانان ” انتخاب شود و سپس مراحل پیش ثبت نام  و ثبت نام کد اقتصادی  مرحله (SID) به ۴۵ برسد و در ضمن برای امکان ارسال استعلام فوق میبایست فرم دال به صورت امضاء شده وتایید شده توسط دفتر اسناد رسمی  روی سامانه اتاق بارگداری شود..

۵٫ اصل مفاصا حساب بيمه نامه تامين اجتماعي (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده.

۶٫ اظهار نامه عملکرد سالهای ۹۰ الی ۹۶ به همراه ۴ دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۰ الی ۹۵ و برگه قطعی عملکرد برای سال های ۹۰ الی ۹۵ و در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده,نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

۷٫ در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمديد شده به همراه کد رهگیری الزامی است.

۸٫ در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهارنامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزاميست.

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

ب – اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار (تجاری یا اداری ) (آدرس اظهارنامه)

ج –اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي،با کد رهگیری براي محل كار و به آدرس دفتر كار (تجاری یا اداری ) (آدرس اظهارنامه)

با امضاي دو شاهد ذيل آن

۹ . ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند).

تذكر۱ : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت کنند.

تذكر۲: در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است.

تذكر ۳: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

تذكر۴ : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

۱۰٫ فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

۱۱٫یک قطعه عكس ۶×۴ یا ۴×۳ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده،رنگي با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

۱۲٫کلیه دارندگان کارت بازرگانی در بخش خدمات فنی و مهندسی ،هلدینگ،شرکت مادر تخصصی،پیمانکاران و شرکت هایی که خدمات پس از فروش انجام می دهند با ارائه مدارک لازم و معتبر،در زمان اعتبار کارت بازرگانی و یا در زمانتمدید اعتبار آن مجاز به انتخاب بیش از سه رشته فعالیت می باشند.

ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی:

۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی  خواهد بود.

۳-حضور شخص حقیقی به همراه اصل شناسنامه و کارت بازرگانی جهت تکمیل فرم تعهدنامه کارت پنج ساله الزامیست در غیر این صورت در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.


مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي:

۱٫ دو صفحه فرم كارت بازرگاني (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”) به همراه امضاء مدير عامل و مهر شركت ، ضمناً در صورت تغيير مدير عامل اين فرم توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شود).

۲٫ ارائه اصل كارت بازرگاني

۳٫ اصل مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري (به آدرس دفتر مركزي شركت)به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال ۷۹ به بعد.

۴٫ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبني بر بلامانع بودن تمدید كارت بازرگانيدر سال جاري (به آدرس مندرج كارت بازرگاني) به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال ۷۹ به بعد

(پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی از سامانه www.tax.gov.ir )، لازم بذکر است برای ارسال استعلام بصورت الکترونیکی در زمان  پیش ثبت نام  و ثبت نام کد اقتصادی  مرحله (SID) به ۴۵ برسد و در ضمن برای امکان ارسال استعلام فوق میبایست فرم دال به صورت امضاء شده وتایید شده توسط دفتر اسناد رسمی  روی سامانه اتاق بارگداری شود..

۵٫ اظهار نامه عملکرد سالهای ۹۰ الی ۹۶ به همراه ۴ دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۰ الی ۹۵ و برگه قطعی عملکرد برای سال های ۹۰ الی ۹۵ و در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده,نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

۶٫ در صورت پرشدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مدير عامل دو قطعه عكس ۴×۶ (جديد، تمام رخ، ساده)

۷٫ يك برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت(در صورت هرگونه تغييرات)

تذكر : تذكر: در شركت هاي سهامي چنانچه مدت تصدي هيات مديره به پايان رسيده باشد، ارائه روزنامه رسمي ابقاء مجدد هيات مديره الزاميست.

۸٫ در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمديد شده به همراه کد رهگیری الزامیست.

۹٫ در صورت تغيير مدير عامل:

الف. اصل كارت ملي و شناسنامه مدير عامل جهت برابر با اصل نمودن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

ب. اصل گواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل جديد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی )که از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.

ج. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

متولدين سال هاي ۱۳۴۱ و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

متولدين سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

د. ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم)

ه. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام

۱۰٫ در صورت تغيير آدرس ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزامي است:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام شركت، به آدرس مركزي با کاربری اداری یا تجاری.

ب – اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شركت، براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با کاربری اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع” ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است” قید گردد).

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام شركت،با کد رهگیری براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با کاربری اداری یا تجاری با امضاي دو شاهد ذيل آن .

۱۱٫ اشخاص غير ايراني متقاض كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند ۸ (الف – ب- ج) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك هستند.

تذكر۱ : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت کنند.

تذكر۲ : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور مدير عامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است.

تذكر۳: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

تذكر۴: كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

۱۲٫ فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

۱۳٫یک قطعه عكس ۶×۴ یا ۴×۳ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده،رنگي با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

۱۴-کلیه دارندگان کارت بازرگانی در بخش خدمات فنی و مهندسی ،هلدینگ،شرکت مادر تخصصی،پیمانکاران و شرکت هایی که خدمات پس از فروش انجام می دهند با ارائه مدارک لازم و معتبر،در زمان اعتبار کارت بازرگانی و یا در زمانتمدید اعتبار آن مجاز به انتخاب بیش از سه رشته فعالیت می باشند.

ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی

۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی  خواهد بود.

۳-حضور شخص مدیر عامل و دارندگان حق امضا مجاز به همراه مهر شرکت و آخرین آگهی تصمیمات معتبر و اصل شناسنامه الزامیست در غیر اینصورت فرم تعهدنامه کارت ۵ ساله در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست