هیات نمایندگان دوره سوم

پرهام رضایی (رئیس اتاق)

یداله مالمیر (نایب رئیس اول )

امیر فرشچی (نائب رئیس دوم)

شادی حاضری ( منشی)

نبی اله نوری نسب (خزانه دار)

محسن امینی

فریبرز بینش پور

رحیم بنامولائی

حسن خانی

فایق زرافشان

جعفر سلیمانی

شاهین ظهوری

مجید غیاثی

سیداحمد میرجلیلی

مصطفی هاشمی

فهرست