مدارك مورد نياز تمدیدکارت عضویت

مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضویت اشخاص حقيقي:

۱٫ دو صفحه فرم كارت عضويت چاپ شده (تكميلي از وب سايت تایپ شده به همراه مهر و امضاء متقاضي ضمناً براي تمديد كارت عضويت نيازي به گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي نيست).

۲. ارائه اصل كارت عضويت

۳٫ در صورت پرشدن صفحات كارت عضويت ارائه دو قطعه عكس ۴×۶ الزامي است.

۴٫ در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اجاره نامه تمديد شده

۵٫ در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهارنامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزاميست.

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

ب – اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر (تجاری یا اداری ) به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي،با کد رهگیری براي محل كار و به آدرس دفتر كار (آدرس اظهارنامه)

با امضاي دو شاهد ذيل آن

۶ . ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند).

تذكر۱ : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت عضويت دريافت کنند.

تذكر۲: در مراحل پذيرش و دريافت كارت عضويت حضور متقاضي الزامي است.

تذكر ۳: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت عضويت صادر مي شود.

تذكر۴ : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.


مدارك موردنياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضویت اشخاص حقوقي:

۱٫ دو صفحه فرم كارت عضويت چاپ شده (تكميلي از وب سايت تایپ شده به همراه امضاء مدير عامل و مهر شركت ضمناً در صورت تغيير مدير عامل اين فرم توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شود)

۲٫ ارائه اصل كارت عضويت به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال ۷۹ به بعد

۳٫در صورت پرشدن صفحات كارت عضويت يا تغيير مدير عامل دو قطعه عكس ۴×۶ (جديد، تمام رخ، ساده)

۴٫يك برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت(در صورت هرگونه تغييرات)

تذكر: در شركت هاي سهامي چنانچه مدت تصدي هيأت مديره به پايان رسيده باشد، ارائه روزنامه رسمي ابقاء مجدد هيات مديره الزاميست.

۵٫ در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه تمديد شده (تجاری یا اداری )

۶٫ در صورت تغيير مدير عامل:

الف. اصل كارت ملي مدير عامل جهت برابر با اصل نمودن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

ب. اصل گواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل جديد از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.

ج. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

*متولدين سال هاي ۱۳۴۱ و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

*متولدين سال هاي ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

*متولدين سال هاي ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

د. ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم)

ه. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام

۷٫در صورت تغيير آدرس ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزامي است:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام شركت، به آدرس دفتر مركزي

ب – اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام شركت براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با امضاي دو شاهد ذيل آن

۸٫ اشخاص غير ايراني متقاضي كارت عضويت علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند ۸ (الف – ب- ج) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك هستند.

تذكر۱ : كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت عضويت دريافت کنند.

تذكر۲ : در مراحل پذيرش و دريافت كارت عضويت حضور مدير عامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است.

تذكر۳: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت عضويت صادر مي شود.

تذكر۴: كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست