بازرگانان گرامی با ثبت نام و تکمیل فرم ها در سامانه کارت هوشمند بازرگانی  می توانید فرم های گواهی عدم سوء پیشینه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم- گواهی گمرک- تایید حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) و فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است که جهت ثبت اطلاعات در این سامانه داشتن کد اقتصادی الزامی میباشد.

عضو محترم حقیقی / حقوقی اتاق بازرگانی البرز
   احتراماً، به اطلاع می رساند پس از آماده شدن کلیه مدارک توسط متقاضی ظرف چهار روز کاری مدارک تائید و اطلاعات در سامانه درج خواهد شد. هم چنین اعتبار کارت بازرگانی متقاضی از طریق سامانه به تمامی گمرکات، مبادی ورودی و سایر سازمان ها و ارگان های ذیربط اعلام و دارنده کارت قادر به انجام کلیه امور خود خواهد بود.

دریافت فایل pdf مدارک مورد نیاز


مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني اشخاص حقيقي:

۱٫ يك برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد (با امضاي متقاضي كارت بازرگاني) و اصل گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت ها (براي دريافت اظهارنامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شركت ها مراجعه فرمائيد).

۲٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) كه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.

۳٫ فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی به همراه مهر و امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)

۴٫ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني (پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی از سامانه www.tax.gov.ir )، لازم بذکر است برای ارسال استعلام بصورت الکترونیکی در زمان ثبت نام گزینه ” اتحادیه : بازرگانان ” انتخاب شود و سپس مراحل پیش ثبت نام  و ثبت نام کد اقتصادی  مرحله (SID) به ۴۵ برسد و در ضمن برای امکان ارسال استعلام فوق میبایست فرم دال به صورت امضاء شده وتایید شده توسط دفتر اسناد رسمی  روی سامانه اتاق بارگداری شود..

۵٫فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

۶٫اصل و کپی شناسنامه مدیرعامل (کپی از صفحه اول و در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي است.)

۷٫ اصل كارت ملي جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

۸٫ سه قطعه عكس ۶×۴ (جديد، تمام رخ، ساده، پشت زمینه سفید بدون خط خوردگی و سالم)

۹٫ ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم)

۱۰٫ اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

• متولدين سال هاي ۱۳۴۱ و قبل از آن با  ارائه  مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

۱۱٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

۱۲٫ اصل گواهي تایید حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به نام متقاضي (فقط روي فرم الف قابل قبول است که از سامانه کارت هوشمند بازرگانی قابل پرینت می باشد.) با مهر و امضاي رئيس شعبه، ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتي كه روي فرم (الف) تاييد شده باشد، قابل قبول است.

• ارائه دسته چك حساب جاري مربوطه در زمان تشكيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.

۱۳٫ ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي،به آدرس دفتر كار صرفه نظر از نوع کاربری سند و به همراه نامه عضویت در خانه صنعت و معدن ، تشکل و اتحادیه.  (آدرس اظهارنامه)

ب- اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار (تجاری یا اداری ) و به آدرس دفتر كار با قید موضوع محل کار برای اشخاص حقیقی صرفه نظر از نوع کاربری سند محل مذکور در اجاره نامه (آدرس اظهارنامه)

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام متقاضي، با کد رهگیری براي محل كار (تجاری یا اداری ) و به آدرس، دفتر كار با قید موضوع محل کار برای اشخاص حقیقی صرفه نظر از نوع کاربری سند محل مذکور (آدرس اظهارنامه) با امضاي دو شاهد ذيل آن.

تذكر ۱: كارمندان تمام وقت دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر۲: ارائه حداقل مدرك تحصيلي ديپلم الزامي است.

تذكر۳: حضور متقاضي در كليه مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر ۴: براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي شود.

تذكر ۵: حضور متقاضي در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.

تذكر ۶: كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

۱۴٫کلیه دارندگان کارت بازرگانی در بخش خدمات فنی و مهندسی ،هلدینگ،شرکت مادر تخصصی،پیمانکاران و شرکت هایی که خدمات پس از فروش انجام می دهند با ارائه مدارک لازم و معتبر،در زمان اعتبار کارت بازرگانی و یا در زمان تمدید اعتبار آن مجاز به انتخاب بیش از سه رشته فعالیت می باشند.

ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی

۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی  خواهد بود.

۳-حضور شخص حقیقی به همراه اصل شناسنامه و کارت بازرگانی جهت تکمیل فرم تعهدنامه کارت پنج ساله الزامیست در غیر این صورت در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.


مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت  بازرگاني اشخاص حقوقي:

۱٫ يك برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيد باشد (با امضاي مدير عامل يا رئيس هيات مديره) و اصل گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت ها (براي دريافت مدارك فوق به اداره ثبت شركت ها مراجعه فرمائيد.)

۲٫ در خصوص شركت هاي با مسئوليت محدود: ارائه يك برگ كپي تقاضانامه ثبت شركت هاي داخلي و شركت نامه رسمي كه مهمور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است. درخصوص شركت هاي سهامي خاص و عام: ارائه يك برگ كپي اظهارنامه ثبت شركت هاي سهامي خاص يا عام كه مهمور به مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است.

۳٫ اصل گواهي عدم سوء پيشينه (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) كه از زمان صدور آن ۶ ماه بيشتر نگذشته باشد.

۴٫ فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) ( پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی به همراه امضای مديرعامل، مهر شركت و گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي)

۵٫ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني (پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی از سامانه www.tax.gov.ir )، لازم بذکر است برای ارسال استعلام بصورت الکترونیکی در زمان پیش ثبت نام  و ثبت نام کد اقتصادی  مرحله (SID) به ۴۵ برسد و در ضمن برای امکان ارسال استعلام فوق میبایست فرم دال به صورت امضاء شده وتایید شده توسط دفتر اسناد رسمی  روی سامانه اتاق بارگداری شود..

۶٫فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

۷٫ يك برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ، موضع فعاليت شركت بايستي در راستاي صادرات و واردات كالا باشد.

۸٫اصل و کپی شناسنامه مدیرعامل (کپی از صفحه اول و در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي مي باشد.)

۹٫اصل كارت ملي مدير عامل جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي كامل از پشت و روي آن

۱۰٫سه قطعه عكس ۶×۴ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده، با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

۱۱٫ارائه اصل و كپي مدرك تحصيلي معتبر (حداقل ديپلم)

۱۲٫اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و يك سري كپي از پشت و روي آن

• متولدين سال هاي ۱۳۴۱ و قبل از آن  با ارائه مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

۱۳٫ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

۱۴٫ اصل گواهي تایید حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به نام متقاضي (فقط روي فرم الف قابل قبول است که از سامانه کارت هوشمند بازرگانی قابل پرینت می باشد.) با مهر امضاي رئيس شعبه، ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتي كه روي فرم (الف) تاييد شده باشد، قابل قبول است.

توجه : ارائه دسته چك حساب جاري در زمان تشكيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.

۱۵٫ ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل:

الف – اصل و كپي سند مالكيت شش دانگ به نام شركت، به آدرس مركزي صرفه نظر از نوع کاربری سند و به همراه نامه عضویت در خانه صنعت و معدن ، تشکل و اتحادیه.

ب – اصل و كپي اجاره نامه محضري معتبر به نام شركت، براي محل كار (تجاری یا اداری ) و به آدرس دفتر مركزي با قید موضوع دفتر مرکزی برای اشخاص حقوقی صرفه نظر از نوع کاربری سند محل مذکور در اجاره نامه.

ج – اصل و كپي سند مالكيت به نام غير و اصل و كپي اجاره نامه عادي به نام شركت،با کد رهگیری (تجاری یا اداری ) براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي با قید موضوع دفتر مرکزی برای اشخاص حقوقی صرفه نظر از نوع کاربری سند محل مذکور در اجاره نامه با امضاي دو شاهد ذيل آن .

۱۶٫ اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استنثناي بندهاي ۲و۶و۹ ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك هستند.

تذكر ۱ : كارمندان تمام وقت و دستگاه هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر ۲: ارائه حداقل مدرك تحصيلي ديپلم الزامي است.

تذكر۳: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر۴: حضور مدير عامل در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.

تذكر۶ : كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل مي شود.

۱۷٫کلیه دارندگان کارت بازرگانی در بخش خدمات فنی و مهندسی ،هلدینگ،شرکت مادر تخصصی،پیمانکاران و شرکت هایی که خدمات پس از فروش انجام می دهند با ارائه مدارک لازم و معتبر،در زمان اعتبار کارت بازرگانی و یا در زمان تمدید اعتبار آن مجاز به انتخاب بیش از سه رشته فعالیت می باشند.

ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی

۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی  خواهد بود.

۳-حضور شخص مدیر عامل و دارندگان حق امضا مجاز به همراه مهر شرکت و آخرین آگهی تصمیمات معتبر و اصل شناسنامه الزامیست در غیر اینصورت فرم تعهدنامه کارت ۵ ساله در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست