کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان

سنگ اندازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان نیاز به حمایت و توجه جدی دارند، گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های…

ضرورت تربیت نیروی ماهر در صنایع البرز/ کمبود نیرو معضل آینده صنعت البرز می‌شود

رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان اتاق البرز با این توضیح که تامین نیروی کار مشکل اساسی تمامی  واحدهای تولیدی و صنعتی است ،گفت: تربیت نیروی ماهر در صنایع…

نهمین جلسه کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد

موضوع تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز و پیگیری کارورزی دانش آموزان در واحدهای صنعتی این استان در نهمین جلسه کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش بنیان اتاق البرز…

برگزاری نهمین نشست کمیسیون جوانان،کارآفرینی و دانش بنیان – ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی البرز

نهمین  نشست “کمیسیون جوانان،کارآفرینی و دانش بنیان – ارتباط صنعت و دانشگاه ” اتاق بازرگانی البرز  با حضور اعضای این کمیسیون  تشکیل  شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،ضمن…

برگزاری کمیسیون جوانان و کارآفرینی و دانش بنیان –ارتباط صنعت و دانشگاه

به گزارش روبط عمومی اتاق بازرگانی البرز، گزارشی از GIZ   و زمینه فعالیت آن توسط  ریاست کمیسیون مطرح شد. GIZ، سازمانی است که فعالیت‌های خود را وقف توسعه پایدار و…

برگزاری انتخابات نائب رئیس کمیسیون جوانان و کارآفرینی

انتخابات نائب رئیس کمیسیون جوانان و کارآفرینی و دانش بنیان ، ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور  رئیس اتاق بازرگانی البرز  برگزار شد به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،…
فهرست